Ακολούθησε τη συνταγή … και βαλε τα υλικά στη σωστή σειρά… τα υλικά έχουν μπροστά ένα γράμμα,αν «εκτελεστεί σωστά η συνταγή» θα σχηματιστεί μια λέξη …